partneři

Cesky Rybarsky Svaz

Přihlášení :: Registrace
Táboření, bivakování, rybářské přístřešky
Martin Klemeš | Novinky | Komentáře

PRÁVNÍ PORADNA

Odpovídá: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA

 

DOTAZ:

Rybařím na revíru Lučina 2 A, kde letos zakázali bivakování mimo stanovenou dobu rybolovu. Pozemky patří povodí Odry. Zajímalo by mě, jestli můžu mimo dobu lovu přespávat pod deštníkem. Rybářská stráž mi vyhrožuje, že po ukončení lovu přijdou s Policíí ČR, která mi udělí pokutu. Je skutečně možné, abych dostal pokutu za to, že budu přespávat jen pod deštníkem, bez ohně a nepořádku kolem sebe? Dá se tento nesmysl nějak obejít? Anebo se opravdu nesmím po ukončení lovu zdržovat na místě u vody?

Děkuji za radu, rybář Pinkas.

Táboření, bivakování, rybářské přístřešky

Upozorňuji na články v Rybářství, které se uvedené problematiky dotýkají. A to zejména v č. 3/2009 – vstup na pobřežní pozemek, v č. 1/2005 – táboření na pobřežních pozemcích, v č. 11/2004 a 4/2004 – oboje o vjíždění auty a jejich parkování na pobřežních pozemcích. Ale zejména vás odkazuji na článek Pavla Vrány v č. 9/2010, který se týká táboření a dále pak v č. 5/2012 – pobyt na pobřežním pozemku mimo dobu lovu. V čísle 5/2002 se řeší rybářské přístřešky a v č. 10/2002 pojednáváme o soukromém vlastnictví pozemků a výkonu rybářského práva.

Při samotném lovu smíte vstupovat (nikoliv vjíždět) na pobřežní pozemky a užívat je k výkonu rybářského práva, a to i bez souhlasu vlastníka pozemku. Bivakování ale není činnost, která je potřebná k výkonu rybářského práva. Takže můžete mít samozřejmě ochranu před povětrnostními vlivy (deštník, přenosný přístřešek apod.), ale k lovu nepotřebujete bivak, stan, rozdělaný oheň atd.  Na pozemcích, které nejsou pobřežními pozemky (tedy třeba na přilehlých loukách apod.) smíte tábořit jedině tehdy, jestliže to nezakazují obecně závazné předpisy, např. zákon o lesích, zákon na ochranu přírody a krajiny, nebo také obecní vyhlášky. Druhou podmínkou je, že s tím souhlasí vlastník pozemku. To samé ovšem platí i pro pobřežní pozemky v době, kdy nelovíte. V tu dobu nejste rybář, tudíž můžete takový pozemek užívat jako kdokoliv jiný, tedy zase se souhlasem vlastníka (a není-li to zakázáno speciálními předpisy). Za táboření se obecně považuje postavení stanu, bivaku (je úplně jedno, jakou má podlážku), rozdělávání ohně atd. Zcela přesná definice není.

Jednoduchá rada: Lovíte-li, věnujte se plně lovu. A když prší, tak se přiměřeně chraňte. Nelovíte-li, můžete se na pozemcích chovat jako každý jiný občan, tedy se souhlasem majitele pozemku na něm pobývat, třeba i stanovat, rozdělávat oheň, tábořit, pokud to ovšem navíc nezakazují zákony nebo vyhlášky. Táboření není činností, kterou lze zahrnout pod výkon rybářského práva. Znamená to, že pokud RS zjistí nedovolené táboření, může na to rybáře pouze upozornit a dále upozornit příslušné orgány (např. ochrany přírody, obecní policii apod.). Protože však nejde o rybářský přestupek, nesmí rybáři např. zadržet povolenku

Komentáře

Přidat komentář: