partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
NEPATŘIČNÉ ZÁSAHY DO VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁV
Jan Sýkora | Napsali jste nám | Komentáře

V LUHAČOVICÍCH JSEM BYL V SRPNU 2012 ZASKOČEN SKUTEČNOSTÍ, ŽE U BŘEHU PŘEHRADNÍ NÁDRŽE NEVIDÍM RYBÁŘE A ŽE V HOSPŮDKÁCH V JEJÍM OKOLÍ NENÍ PLNO, JAK TOMU BÝVALO V MINULOSTI. ZAČAL JSEM SE S PÁNEM V HOSPODĚ NA DANÉ TÉMA BAVIT A MĚL JSEM ASI ŠTĚSTÍ. BYL TO MÍSTNÍ RYBÁŘ, PODLE ÚROVNĚ INFORMACÍ ASI ČINOVNÍK MÍSTNÍHO SPOLKU, MOŽNÁ I PRACOVNÍK POVODÍ MORAVY. VĚDĚL TOHO DOST.

V souvislosti s odbahňováním byla nádrž delší dobu vypuštěna a náplavy se odvážely do okolí, místo toho, aby se pomocí sacího bagru a lacinou cestou aplikovaly do vhodných míst v bezprostředním okolí nádrže. Na delší dobu to znehodnotilo nejen okolí nádrže, ale i zatížilo obce a krajinu v okolí. Ale při té souvislosti Povodí Moravy odebralo od uživatele revíru vylovené ryby s tím, že po napuštění nádrže mu dá odpovídající násady.
 
Zarybňovací plán odpovídal skutečnosti S ohledem na to, že původní zarybňovací plán vycházel ze skutečnosti, že nádrž byla ichtyologicky stará, tedy v etapě cejna (někdy se používá etapa sumce), tak tomu zarybňovací plán odpovídal. S ohledem na fakt, že po odbahnění dojde na letnění a zimování, zvýší se nejen přirozená trofie nádrže, ale hlavně se ichtyologicky omladí a tomu je nutné přizpůsobit hospodaření.
 
Uživatel revíru žádal o úpravu zarybňovacího plánu
K velkému šoku rybářů Krajský úřad Zlínského kraje zahájil správní řízení a v něm stanovil účastníky, kterými byly nejen obce v okolí, ale i správa CHKO Bílé Karpaty a hlavně Povodí Moravy. Rybáři vtom nic zlého netušili. Jejich chybou bylo, že tento právní paakt KÚ nenapadli a následně se divili výsledkům. Účastníci si totiž, když jim to úřad umožnil, stanovili podmínky, které fakticky znemožňují hospodaření a uživatele revíru dostávají doslova do ekonomicky likvidační situace. Nestačil jsem si to všechno přesně poznamenat, ale v zásadě jde o následující myšlenky. Jako příklad uvádím tyto výroky v rozhodnutí:
 
  • Nebudou vysazováni cejni, karas stříbřitý, plotice obecná, perlín ostrobřichý a ouklej obecná. To pochopím, ve vodních útvarech povodí je těchto ryb všude dost. Ze strany navrhovatele šlo o trap - ný pokus předstírat, že v nádrži, kde je v jejím povodí většina obcí bez kanalizace a jsou tam velké plošné i bodové zdroje znečistění, se pokouší o účelové rybářské hospodaření.
 
  • Předpokládaný termín každého vysazení ryb bude minimálně tři dny předem oznámeno nejen KÚ, ale i pracovníkovi Povodí Moravy a bude mu také předána kopie dodacího listu ke každé dodávce ryb. Nad tím se pozastavuji. Ihned jsem se začal zabývat zákonem o rybářství, ale podobný nesmysl jsem nenašel. Jediná kompetence, kterou podniky povodí ze zákona mají, je právo být účastníkem výběrového řízení. Nic víc a nic méně. Na druhé straně je mi jasné, že dosud nejlepší rybářský mimopstruhový revír v republice by měl pro podnik Povodí Moravy zlaté dno a mohl by mu pomoci vylepšit ekonomickou bilanci, pokud by uživatele revíru zlikvidoval.
 
  • Zakazuje se vnadění ryb, pokud ho právním aktem nepovolí KÚ.
 
  • Bližší podmínky výkonu rybářského práva schválí KÚ a předem budou předány k odsouhlasení Povodí Moravy! Tady se domnívám, že na KÚ ve Zlíně snad musí řádit korupce a dosahovat nebetyčných výšin.
 
  • A teď to nejhorší… Prvotní zarybnění prý bude provedeno po dohodě s Povodím Moravy. A to nejdříve, pokud nebude nádrž naplněna na kótu 276,5 m. Toto číslo je přesné, opsal jsem si je. Zahájení vysazení odsouhlasí osoba mající biologický dozor.
 
Právní paakt nekvalifikovaně zasahuje do výkonu rybářského práva
Jsem zaskočen situací, kdy si krajský úředník dovolí podobným právním paaktem takto nekvalifikovaně zasahovat do výkonu rybářského práva. Ano, už dlouhá desetiletí existuje tzv. účelové rybářské hospodaření na vodárenských nádržích, které sleduje, aby v případě, že se bude úspěšně dařit, se snížily náklady na úpravu surové pitné vody o10 %. Vesměs to nevychází. Ale na nádrži, která po odbahnění a zimování s letněním bude nesmírně úživná, kde by ryby rostly jako z vody, doslova jen z přirozené potravy? To nepochopím. To je hrůza hrůzoucí! Také začátkem září byl na nádrži nadbytek planktonu, který snižoval hladinu kyslíku tak, že docházelo k dušení ryb v úseku pod ní. Přitom prý biologický dozor souhlas k vysazení ryb dal!
 
Ať věc posuzuji z jakéhokoliv konce, domnívám se, že dotyčný úředník by si měl aspoň něco přečíst ve správním řádu, provést korekturu tohoto svého paskvilu, omluvit se rybářům a umožnit jim výkon rybářského práva a opět oživit aktivity podnikatelů v Luhačovicích v tom rozsahu, jak to bylo za podmínek, kdy zde rybáři mohli v souladu se zákonem hospodařit a nepřímo tak podporovat živnosti navázané na nádrž a její okolí. Nebo že by Povodí Moravy chtělo ušetřit za zdarma odebrané metráky ryb od uživatele revíru?
 
Jednou z motivací k napsání těchto řádek je i obava, aby se tato zlínská (nebo snad zase gottwaldovská?) praxe nestala běžná a správci toků se tak nezačali dostávat k atraktivním rybářským revírům v republice.
 
DAKOTA
Článek byl otištěn v časopisu 12/2012

 

Komentáře

Přidat komentář: