partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
DOBA HÁJENÍ JELCE JESENA A MNÍKA JEDNOVOUSÉHO
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
Odpovídá JUDr. Alexander Šíma
 
Dotaz:
 
Vážený pane předsedo!
 
Členem ČRS jsem od roku 1968 a každým rokem se snažím pozorně přečíst rybářské předpisy a zaznamenat změny platné pro daný rok. Nyní jsem objevil rozpor v hájení jelce jesena a mníka jednovousého.
 
V kapitole IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru (§13 vyhl.č.197/2004 Sb.) odst. (2) b) 2., je uvedena doba hájení jelce jesena od 16. března do 15. června a v odstavci (7) mníka jednovousého od 1. ledna do 15. března. V bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS (§13 odst.9 zák. č. 99/2004 Sb.) v kapitole I. Doby hájení některých dalších živočichů odst. 2) a) jsou pro letošní rok uvedeny jesen a mník jako celoročně hájené ryby.
 
Žádám vás o vaše stanovisko k danému rozporu, popřípadě o jeho zveřejnění v zájmu ostatních kolegů, přestože pro mě, jako člena MO ČRS Tábor, platí výjimka v lovu těchto ryb na vyjmenovaných revírech Jihočeského územního svazu.
(NM)
 
Odpověď:
 
Vážený pane kolego!
 
Ustanovení § 1 odst. 2 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství stanoví, že zákonem o rybářství není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních předpisů. Tímto zvláštním předpisem je, jak je uvedeno například v poznámce pod čarou, také zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ustanovení § 50 odst. 2 zmíněného zákona č. 114/1992 Sb. zakazuje, mimo jiné, lov ohrožených druhů živočichů. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. uvádí v příloze č. III. mezi ohroženými druhy ryb také jelce jesena maníka jednovousého. Z uvedeného plyne, že je třeba respektovat zákaz lovu těchto ryb, a to celoročně, jak ho stanoví zákon č. 114/1992 Sb.
 
Článek byl otištěn v časopisu 7/2012

Komentáře

Přidat komentář: