Tajemství anglických rybníků v české přírodě

Rybník Anglicky

Pond - základní překlad

Základním překladem slova "pond" z angličtiny do češtiny je "rybník". Rybník je uměle vytvořená vodní plocha, obvykle menší než jezero, která je napájena pramenem, potokem nebo jiným zdrojem vody. Rybníky se často budují pro chov ryb, ale slouží i k rekreačním účelům, jako je plavání, rybaření nebo pozorování vodních ptáků. V české krajině jsou rybníky velmi častým prvkem a mnohé z nich mají bohatou historii.

Typy rybníků v angličtině

Rybníky v angličtině se dělí do několika kategorií podle jejich účelu a charakteru. „Fish pond“ označuje rybník určený k chovu ryb, zatímco „wildlife pond“ slouží jako biotop pro vodní živočichy a rostliny. „Ornamental pond“, jak název napovídá, je okrasný rybník, který zkrášluje zahrady a parky. Pro sportovní rybolov se používá termín „angling pond“. Dále existují retenční rybníky („retention pond“) určené k zachycování dešťové vody a „irrigation pond“, které slouží k zavlažování.

Příklady použití pond

Zahradní jezírka slouží jako okrasný prvek, který zkrášluje zahrady a přináší do nich klidnou atmosféru. Můžete v nich pěstovat vodní rostliny, jako jsou lekníny, stulíky nebo rdesno obojživelné. Jezírko se stane domovem pro různé druhy živočichů, například vážky, žáby a ptáky, kteří ho využijí jako zdroj vody. Využití jezírka se liší podle jeho velikosti a hloubky. Menší jezírka poslouží k chovu okrasných ryb, jako jsou karasi nebo jeseni. Větší a hlubší jezírka mohou být vhodná i pro koupání, je ale nutné zajistit filtraci a pravidelnou údržbu vody.

Další vodní plochy anglicky

Kromě jezer a řek se v anglicky mluvících zemích nachází i spousta dalších vodních ploch. Za zmínku stojí například mořské zálivy, kterým se v angličtině říká "bay" nebo "gulf". Známý je například Mexický záliv ("Gulf of Mexico") nebo Hudsonův záliv ("Hudson Bay") v Kanadě. Dále tu najdeme úžiny, anglicky "strait" nebo "channel", jako je například Beringův průliv ("Bering Strait") oddělující Asii a Severní Ameriku. Nesmíme zapomenout ani na uměle vytvořené vodní plochy, jako jsou například přehrady ("reservoirs") sloužící k zadržování vody a výrobě energie.

Zajímavosti o rybnících v AJ

Rybníky nejsou jen tak obyčejné vodní plochy. Víte třeba, že největší rybník na světě se jmenuje Viktoriino jezero a nachází se v Africe? A co teprve to, že rybníky hrají důležitou roli v ekosystému, protože poskytují domov mnoha druhům rostlin a živočichů? V České republice máme dokonce unikátní tradici budování a hospodaření na rybnících, která sahá až do středověku. Není divu, že se nám říká "země rybníků"!

Publikováno: 15. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: rybník anglicky