Zvolte tu pravou síť na ryby pro váš další úlovek

Síť Na Ryby

Typy sítí na ryby

Sítě na ryby, nepostradatelný nástroj rybářů po celém světě, se liší typem, materiálem a velikostí ok. Výběr té správné sítě závisí na druhu ryb, které chcete chytat, a na prostředí, ve kterém lovíte. Mezi nejběžnější typy sítí patří:

  • Žábrové sítě: Tyto sítě jsou navrženy tak, aby zachytily ryby za žábry. Jsou vyrobeny z tenkého, ale pevného materiálu a mají obvykle tři stěny. Žábrové sítě jsou účinné pro lov ryb, které se pohybují v hejnech, jako jsou sardinky nebo sledi.
  • Vrhací sítě: Jak už název napovídá, vrhací sítě se vrhají do vody a vytvářejí tak kruhovou síť, která zachytí ryby uvnitř. Jsou vhodné pro lov v mělkých vodách a pro lov ryb, které se pohybují u hladiny.
  • Udicové sítě: Tyto sítě se skládají z dlouhého lana s háčky, na které se napichuje návnada. Udicové sítě se používají k lovu dravých ryb, jako jsou štiky nebo sumci.
  • Stavěcí sítě: Stavěcí sítě se umisťují na dno a vytvářejí tak bariéru, která brání rybám v pohybu. Jsou vhodné pro lov ryb, které se pohybují u dna, jako jsou kapři nebo líni.

Při výběru sítě na ryby je důležité zohlednit velikost ok. Menší oka jsou vhodná pro lov menších ryb, zatímco větší oka jsou vhodná pro lov větších ryb. Je také důležité vybrat síť z materiálu, který je odolný vůči vodě a slunci.

Výběr správné sítě

Při výběru rybářské sítě je potřeba zvážit několik faktorů, abychom si vybrali tu nejvhodnější pro naše potřeby. Velikost ok sítě je klíčová a určuje, jaké druhy ryb chytíme. Pro menší ryby, jako jsou plotice nebo okouni, volíme síť s menšími oky, zatímco pro větší ryby, jako jsou kapři nebo štiky, potřebujeme síť s většími oky. Důležitý je i materiál sítě. Nylonové sítě jsou odolné a cenově dostupné, zatímco sítě z monofilního vlasce jsou méně viditelné pod vodou a ryby je hůře detekují. Délka a hloubka sítě se liší podle místa a způsobu lovu. Pro lov z břehu postačí kratší síť, zatímco pro lov z lodě budeme potřebovat delší síť. Hloubka sítě by měla odpovídat hloubce vody, ve které lovíme. Nezapomínejme ani na nosnost sítě, která udává, jakou váhu ryb unese. Pro rekreační rybolov postačí síť s nižší nosností, zatímco pro sportovní rybolov je potřeba síť s vyšší nosností. V neposlední řadě je důležité vybrat síť od renomovaného výrobce, který garantuje kvalitu a dlouhou životnost.

Použití a techniky

Rybářské sítě se liší typem, velikostí a materiálem v závislosti na cílové rybě a vodní ploše. Mezi běžné typy patří:

síť na ryby
  • Vrhací sítě: Kruhové sítě s ohyzdím, které se vrhají do vody a zachytávají ryby ve svých záhybech. Jsou vhodné pro lov menších ryb v mělčích vodách.
  • Žabí sítě: Obdélníkové sítě s plováky a závažím, které se spouštějí ke dnu a táhnou lodí. Používají se k lovu ryb žijících u dna.
  • Nevod: Velké sítě s plováky a závažím, které se rozmisťují do půlkruhu a stahují k břehu. Jsou vhodné pro lov hejn ryb v mělčích vodách.
  • Udicové sítě: Sítě s jedním nebo více návazci s háčky, které se nastražují na dno a lákají ryby na návnadu.

Při výběru sítě je důležité zohlednit velikost ok, sílu materiálu a délku sítě. Je nutné dodržovat rybářské předpisy a lovit pouze povolené druhy ryb v povolených velikostech.

Techniky rybolovu se sítí se liší v závislosti na typu sítě a vodní ploše. Vrhací sítě se vrhají s citem a přesností, aby se síť rozvinula do kruhu. Žabí sítě se pomalu táhnou po dně, aby se ryby zachytily v síti. Nevod se stahuje koordinovaně z obou stran, aby se ryby shromáždily v kapse sítě. Udicové sítě se kontrolují pravidelně a ulovené ryby se vyprošťují z háčků.

Legislativa a omezení

V České republice se na lov ryb vztahuje Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláška. Tyto právní normy upravují mimo jiné i používání sítí k lovu ryb. Je důležité si uvědomit, že ne každá síť je legální. Síť určená pro ryby musí splňovat specifické parametry, jako je velikost ok, síla materiálu a celková délka. Používání sítí, které nesplňují tyto parametry, je považováno za pytláctví a je přísně trestáno.

Dále je nutné rozlišovat mezi lovem na udici a lovem do sítí. Lov na udici je povolen na mnoha vodních plochách s platnou povolenkou k lovu. Naopak lov do sítí je povolen pouze na vybraných místech a za splnění přísných podmínek. Obvykle je vyžadováno členství v rybářském svazu a speciální povolení k lovu do sítí.

Před použitím sítě na ryby je nezbytné se detailně seznámit s platnou legislativou a omezeními, která se vztahují k dané lokalitě. Informace o povolených způsobech lovu a omezeních jsou k dispozici na webových stránkách Českého rybářského svazu, na obecních úřadech a u rybářských stráží.

Síť na ryby, spletená z tenkých vláken, je jako pavučina osudu, která neúprosně chytá do své sítě nic netušící duše.

Jindřich Dvorský

Údržba a skladování

Po každém použití sítě na ryby je důležité ji důkladně opláchnout čistou vodou, abyste odstranili všechny nečistoty, sůl a organické zbytky. To pomůže prodloužit životnost vaší sítě a zabránit korozi a poškození. Po opláchnutí nechte síť volně uschnout na vzduchu, mimo dosah přímého slunečního záření. Vyhněte se sušení sítě na slunci, protože to může způsobit její křehkost a ztrátu pevnosti. Pro skladování sítě na ryby je ideální chladné a suché místo s dobrou ventilací. Ujistěte se, že je síť zcela suchá, než ji uložíte, abyste zabránili vzniku plísní. Síť můžete volně zavěsit nebo ji uložit do prostorné tašky, aby se nedeformovala. Pravidelně kontrolujte stav vaší sítě, zda nevykazuje známky poškození, jako jsou trhliny, díry nebo opotřebení. Malé trhliny můžete opravit pomocí jehly a rybářského vlasce, ale větší poškození může vyžadovat opravu od odborníka. Dodržováním těchto jednoduchých tipů pro údržbu a skladování prodloužíte životnost vaší sítě na ryby a zajistíte, že vám bude sloužit spolehlivě po mnoho rybářských sezón.

síť na ryby

Bezpečnost při rybolovu se sítí

Rybaření se sítí, ať už se jedná o vrhací síť, žebřinovou síť nebo jiný typ, s sebou nese specifická rizika, na která je třeba myslet. Předně je důležité dbát na vlastní bezpečnost a používat síť pouze v souladu s platnou legislativou. Nezapomeňte, že v některých vodách a obdobích může být lov ryb do sítě zakázán. Před lovem si proto ověřte platné rybářské řády. Při manipulaci se sítí buďte opatrní, abyste se do ní nezamotali a nespadli do vody. Hrozí zde riziko utopení, zvláště pokud se nacházíte sami a bez záchranné vesty. Důležité je také zvolit si vhodné místo pro rybolov se sítí. Vyhněte se místům s hustou vegetací na dně, kde by se síť mohla zachytit a znemožnit vám její vytažení. Stejně tak se vyvarujte míst s prudkým proudem, který by vás mohl strhnout do vody. Po skončení rybolovu síť vždy pečlivě zkontrolujte a odstraňte z ní všechny nečistoty a zbytky ryb. Síť skladujte na suchém a větraném místě, aby nedošlo k jejímu poškození. Dodržováním těchto zásad přispějete k bezpečnému a zodpovědnému rybolovu.

Etické aspekty rybolovu se sítí

Rybaření se sítí, ať už se jedná o síť na ryby nebo síť určenou pro ryby, s sebou nese řadu etických otázek. Na rozdíl od rybářského prutu, který umožňuje selektivní lov, sítě nerozlišují a chytají vše, co se do nich chytí. To může vést k neúmyslnému lovu chráněných druhů ryb, mláďat, která ještě nedosla dospělosti, a dalších mořských živočichů, jako jsou želvy nebo delfíni. Tyto necílové úlovky, často nazývané "vedlejší úlovky", představují vážný problém, protože narušují ekosystémy a ohrožují biodiverzitu. Navíc, rybolov sítí může vést k poškození mořského dna, ničení korálových útesů a dalších důležitých stanovišť.

síť na ryby
Porovnání typů sítí na ryby
Vlastnost Vrhací síť Žabí síť
Typická velikost ok (mm) 10-50 5-15
Použití Lov menších ryb v mělké vodě Lov drobných ryb a vodních živočichů

Dalším etickým aspektem je utrpení ryb chycených do sítí. Ryby, i když to pro nás není vždy zřejmé, cítí bolest a stres. Zůstat uvězněné v síti po dlouhou dobu jim způsobuje značné utrpení.

V neposlední řadě je důležité zmínit i dopad na rybářské komunity. Nadměrný rybolov sítěmi může vést k vyčerpání rybích populací, což má negativní dopad na živobytí rybářů, kteří jsou na rybolovu závislí.

Alternativy k rybolovu se sítí

Rybaření je krásný koníček, ale tradiční metody, jako je rybolov se sítí, můžou mít negativní dopad na podvodní ekosystémy. Naštěstí existuje spousta alternativních metod rybolovu, které jsou šetrnější k rybám i k životnímu prostředí.

Pokud máte rádi aktivní rybolov, zkuste rybaření prutem. Můžete si vybrat z mnoha technik, jako je přívlač, plavaná nebo muškaření. Každá technika má svá specifika a vyžaduje jiné vybavení, ale všechny vám zaručí vzrušující zážitek z lovu.

Pro ty, kteří preferují klidnější rybolov, je tu možnost rybolovu na udici. Stačí vám k tomu jednoduchá udice, háček, návnada a trocha trpělivosti. Udice je skvělou volbou pro relaxaci u vody a užívání si klidu a pohody.

Pro milovníky moderních technologií je tu možnost rybolovu s echolotem. Toto zařízení vám umožní prozkoumat dno vodní plochy a najít místa s největší koncentrací ryb. Díky echolotu můžete svůj lov zefektivnit a zvýšit své šance na úspěch.

Pamatujte, že bez ohledu na to, jakou metodu rybolovu si vyberete, je důležité dodržovat rybářské předpisy a chovat se k rybám i k přírodě s respektem.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: rybaření

Autor: bohumilhrabal

Tagy: síť na ryby | síť určená pro ryby