Tajemství Rybníka Bezdrev: Oáza klidu a přírody

Rybník Bezdrev

Bezdrev je největší rybník v Jihočeském kraji a s rozlohou 485 hektarů patří mezi největší rybníky v České republice. Leží v nadmořské výšce 434 metrů v okrese České Budějovice, asi 12 kilometrů severozápadně od centra Českých Budějovic. Rybník je součástí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a ptačí oblasti Třeboňsko.

Bezdrev byl založen v 15. století na místě rozsáhlých bažin. Jeho zakladatelem byl rybníkář Mikuláš Ruthard z Malešova, který jej nechal postavit v letech 1490 až 1500. Původně se rybník jmenoval Velký rybník, ale později se ujal název Bezdrev, který odkazuje na to, že v místě rybníka bývaly neprostupné lesy.

Dnes je Bezdrev významným rekreačním střediskem. Na jeho březích se nachází několik kempů, chatových osad a pláží. Rybník je také oblíbeným cílem rybářů. Vyskytují se zde kapři, štiky, candáti, sumci a další druhy ryb.

Kromě rekreace a rybolovu má Bezdrev také velký význam pro ochranu přírody. Poskytuje útočiště mnoha druhům vodních ptáků, z nichž nejvýznamnější je orel mořský. Bezdrev je také důležitým biotopem pro obojživelníky, plazy a hmyz.

Poloha a rozloha

Rybník Bezdrev, často nazývaný také Bezdrevský rybník, se nachází v Jihočeském kraji, konkrétně v okrese České Budějovice. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od centra Českých Budějovic, v těsné blízkosti obce Hluboká nad Vltavou. Svou rozlohou 485 hektarů se řadí mezi největší rybníky v České republice. Jeho průměrná hloubka činí 2 metry, maximální hloubka dosahuje až 7 metrů. Rybník je součástí rozlehlé rybniční soustavy, která je napájena Dehtářským potokem. Bezdrev je oblíbeným místem k rekreaci, rybaření a pozorování vodního ptactva.

Historie vzniku

Rybník Bezdrev, jeden z největších rybníků v České republice, se nachází v Jihočeském kraji nedaleko Hluboké nad Vltavou. Jeho historie sahá až do 15. století, kdy byl založen rodem Pernštejnů. Původně se rybník jmenoval Velký Tisý, ale později byl přejmenován na Bezdrev, což odkazovalo na jeho tehdejší pusté a neobydlené okolí. Stavba rybníka byla impozantním počinem, který si vyžádal značné úsilí a lidské zdroje. Hlavním stavitelem byl Mikuláš Ruthard z Malešova, který využil přirozenou terénní depresi a vystavěl mohutnou hráz o délce přes jeden kilometr. Voda do rybníka byla svedena z řeky Vltavy důmyslným systémem kanálů. Rybník Bezdrev se stal významným zdrojem obživy pro okolní obce, a to nejen díky chovu ryb, ale také díky těžbě rákosu a orobince. V 16. století prošel rybník rozsáhlou rekonstrukcí za vlády Petra Voka z Rožmberka, který nechal zpevnit hráz a rozšířit rybniční soustavu. V 19. století byl Bezdrev zmodernizován a jeho význam pro rybolov se ještě zvýšil. Dnes je rybník Bezdrev oblíbeným místem k rekreaci, rybaření a pozorování vodního ptactva.

Flóra a fauna

Rybník Bezdrev, obklopený rozlehlými lesy a mokřady, se pyšní bohatou škálou rostlinných a živočišných druhů. V jeho vodách se daří rybám, jako je kapr, štika, candát a sumec. Břehy lemují rákosiny, kde hnízdí vodní ptactvo, například potápka roháč, labuť velká a různé druhy kachen. Vzdušný prostor nad rybníkem brázdí majestátní orel mořský a vzácný rybák obecný. Okolní lesy poskytují útočiště zvěři, jako je srnec obecný, prase divoké a liška obecná. Na loukách a v mokřadech se vyskytují vzácné druhy rostlin, například rosnatka okrouhlolistá a orchidej prstnatec májový. Rybník Bezdrev a jeho okolí jsou tak rájem pro milovníky přírody a fotografy, kteří zde mohou pozorovat a zachytit krásu a rozmanitost zdejší flóry a fauny.

Ptáci Bezdreva

Rybník Bezdrev, největší rybník v jižních Čechách, a jeho okolí, včetně menšího rybníka Bezdrev, představují pro ptáky významné hnízdiště, zimoviště i migrační zastávku. Rozmanitost biotopů, zahrnující vodní plochy, rákosiny, mokřady a přilehlé lesy, poskytuje útočiště široké škále ptačích druhů.

Na Bezdrevu hnízdí například potápka roháč, chřástal vodní, rákosník velký a moták pochop. V době tahu se zde zastavují husy polní, čírky obecné a různé druhy bahňáků, jako je například jespák bojovný. Během zimy se na nezamrzlých plochách rybníka shromažďují kormoráni velcí, volavky popelavé a orli mořští.

Menší rybník Bezdrev, obklopený rozsáhlými rákosinami, je pak ideálním hnízdištěm pro vzácné a ohrožené druhy ptáků. Patří mezi ně například bukač velký, chřástal malý a sýkořice vousatá. Pro zachování druhové rozmanitosti ptactva je klíčové chránit nejen samotné vodní plochy, ale i přilehlé mokřady, rákosiny a lesy.

Ochrana přírody

Rybník Bezdrev a jeho menší soused, rybník Bezdrev, jsou významnými lokalitami z hlediska ochrany přírody. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, která je proslulá svými mokřady a rašeliništi. Tyto rybníky hostí pestrou škálu vodních ptáků, včetně vzácných a ohrožených druhů, jako je orel mořský, rybák obecný a bukač velký. Během jarního a podzimního tahu se zde zastavují tisíce tažných ptáků, aby si odpočinuly a načerpaly síly na další cestu.

Kromě ptáků poskytují rybníky Bezdrev a Bezdrev útočiště i mnoha druhům obojživelníků, plazů a hmyzu. Žije zde například kuňka obecná, čolek obecný a užovka obojková. V rákosinách a pobřežních porostech hnízdí řada vzácných druhů hmyzu, včetně motýlů a vážek. Pro zachování těchto cenných ekosystémů je důležité minimalizovat negativní vlivy lidské činnosti, jako je znečištění vody, nadměrný rybolov a destrukce pobřežních porostů.

Turistické trasy

Ok, here is your text:

Oblast rybníků Bezdrev a Velký Tisý je protkána sítí turistických tras, které uspokojí jak milovníky pěší turistiky, tak i cyklisty. Pro nenáročné procházky je ideální naučná stezka okolo Bezdrevu, která měří přibližně 5 kilometrů a seznamuje návštěvníky s faunou a flórou této unikátní lokality. Stezka je vhodná i pro rodiny s dětmi a je sjízdná i na kole. Náročnější turisté se mohou vydat po červené turistické značce, která vede z Hluboké nad Vltavou přes hráz Bezdreva až do Týna nad Vltavou. Trasa měří zhruba 20 kilometrů a nabízí nádherné výhledy na oba rybníky i okolní krajinu. Pro cyklisty je pak ideální cyklostezka číslo 1092, která vede po hrázi Bezdreva a dále pokračuje k rybníku Dehtář. Celá trasa měří 30 kilometrů a je vhodná pro všechny typy kol. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli trasu, nezapomeňte si s sebou vzít dostatek pití a svačinu, abyste si výlet užili co nejvíce.

Rybaření

Rybník Bezdrev, rozkládající se nedaleko Hluboké nad Vltavou, je rájem pro rybáře. Svou rozlohou přes 1000 hektarů nabízí dostatek prostoru pro všechny nadšence rybolovu. Bohatá obsádka láká k lovu kaprů, štik, candátů, sumců a dalších druhů ryb. Pro rybáře jsou k dispozici loděnice, rybářské chaty a další služby. Rybářská sezóna na Bezdrevu začíná v dubnu a končí v listopadu. Pro lov ryb je nutné vlastnit platnou povolenku, kterou lze zakoupit v informačním centru v Hluboké nad Vltavou. Rybník Bezdrev je oblíbeným místem pro sportovní rybolov, ale i pro klidnou relaxaci u vody. Krásná okolní příroda a čisté prostředí zaručují nezapomenutelné zážitky.

Legendy a pověsti

Hluboké lesy jižních Čech skrývají nejedno tajemství a s nimi i staré pověsti šeptané větrem v korunách stromů. Rybníky Bezdrev a Dehtář, dva klenoty táborské rybniční soustavy, nejsou výjimkou. Místní šeptají o vodníkovi z Bezdreva, který si prý za jasných nocí prozpěvuje a vábí poutníky do svých hlubin. Traduje se, že jeho poklad je ukrytý v zatopené vesnici, jež kdysi stála na dně rybníka. Jen ti nejodvážnější se odváží vstoupit do loďky za úplňku, kdy je jeho moc nejsilnější, a pokusit se o štěstí. Dehtář, s jeho temnou hladinou odrážející noční oblohu, je opředen legendou o zlé kněžně. Ta prý proklela rybník i s jeho obyvateli poté, co ji odmítl krásný rybář. Od té doby se traduje, že v hlubinách Dehtáře straší její duch a láká neopatrné rybáře do vodního království. Ať už jsou tyto příběhy pravdivé, či nikoliv, dodávají oběma rybníkům tajemnou a magickou atmosféru, která láká k návštěvě a zamyšlení nad dávnými časy.

Zajímavosti okolí

Ok, here is the part of the article with name "Zajímavosti okolí" without the title:

Okolí rybníků Bezdrev a Dehtář je rájem pro milovníky přírody a aktivního odpočinku. Naučná stezka "kolem Bezdreva" vás provede malebnými zákoutími a seznámí s faunou a flórou této oblasti. Pro cyklisty je tu hustá síť cyklostezek, které vás zavedou k dalším rybníkům v okolí, například k rybníku Volešek nebo k Dubenskému rybníku. Za návštěvu stojí i nedaleké město Hluboká nad Vltavou s dominantním zámkem Hluboká, který patří k nejnavštěvovanějším památkám jižních Čech. Milovníci historie ocení návštěvu zříceniny hradu Dívčí Kámen, která se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou. V letních měsících láká k osvěžení koupání v rybníce Bezdrev, který nabízí i možnost rybolovu. V okolních lesích si přijdou na své houbaři a sběrači lesních plodů. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv aktivitu, okolí rybníků Bezdrev a Dehtář vám nabídne nezapomenutelné zážitky.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: rybník bezdrev