Tajemství krásných a bojových ryb: Bojovnice si vás získají!

Ryby Bojovnice

Původ a přirozené prostředí

Bojovnice, známé také pod latinským názvem Betta, pocházejí z tropických oblastí jihovýchodní Asie. Jejich domovinou jsou stojaté a pomalu tekoucí vody, jako jsou rýžová pole, mělké rybníky, bažiny a kanály. Tyto oblasti se vyznačují teplou vodou s nízkým obsahem kyslíku. Bojovnice se adaptovaly na tyto podmínky a vyvinuly si labyrint, orgán, který jim umožňuje dýchat atmosférický kyslík. Díky tomu mohou přežít i ve vodách s nízkým obsahem kyslíku. V přírodě se bojovnice vyskytují v různých barevných variantách, od nenápadných hnědých a zelených odstínů po zářivě červené a modré. Samečci jsou obvykle pestřejší než samičky a mají delší ploutve. V jejich přirozeném prostředí slouží pestré zbarvení a dlouhé ploutve k upoutání pozornosti samiček během námluv. Bojovnice jsou teritoriální ryby, a to zejména samci. Ti si hájí své teritorium před ostatními samci a často dochází k agresivním střetům. V akváriích je proto vhodné chovat pouze jednoho samce s několika samicemi.

Charakteristické znaky samců

Samci bojovnic se od samiček liší na první pohled. Jsou to ti, kteří okouzlí svými nádhernými, rozvinutými ploutvemi. Tyto ploutve, ať už jde o ocasní, hřbetní, břišní nebo řitní, jsou mnohem delší a objemnější než u samic. Barvy samců jsou také mnohem intenzivnější a pestřejší, s širokou škálou odstínů od zářivě červené přes modrou až po zelenou. Samci bojovnic si své ploutve hrdě prezentují, zvláště když se cítí ohroženi nebo chtějí zapůsobit na samici. V takových situacích roztahují žábry, vztyčují ploutve a snaží se vypadat co největší a nejimpozantnější. Kromě nápadných ploutví se samci vyznačují i štíhlejším a protáhlejším tvarem těla. U některých druhů, jako je například bojovnice pestrá, se u samců objevuje i tzv. vous, což je prodloužený výběžek pod dolní čelistí.

Nenáročné, ale citlivé

Bojovnice, fascinující ryby s pestrými barvami a splývavými ploutvemi, jsou často vnímány jako nenáročné mazlíčky. Ačkoliv je pravda, že péče o ně není tak náročná jako o psy nebo kočky, přesto vyžadují specifické podmínky k udržení zdraví a vitality. Bojovnice, původem z jihovýchodní Asie, obývají mělké stojaté vody, jako jsou rýžová pole a tůně. Tyto vody jsou chudé na kyslík, a proto si bojovnice vyvinuly labyrint, orgán umožňující dýchat atmosférický kyslík. Díky tomu nepotřebují silné vzduchování akvária. I přesto je nutné zajistit jim vhodné prostředí s teplotou vody mezi 24-28 °C a mírně kyselým pH. Bojovnice jsou citlivé na změny teploty a kvality vody, proto je důležitá pravidelná výměna části vody a používání akvarijních přípravků k úpravě vody.

ryby bojovnice
Porovnání bojovnic
Vlastnost Bojovnice pestrá (Betta splendens) Bojovnice skvrnitá (Betta imbellis)
Velikost Až 7 cm Až 5 cm
Barva Různé, často zářivé barvy Méně výrazné, často s tmavými pruhy
Agresivita Vysoká, zvláště mezi samci Méně agresivní než Betta splendens
Původ Jihovýchodní Asie Jihovýchodní Asie

Význam pestrých barev

Pestré barvy u bojovnic nejsou jen pastvou pro oči, ale hrají klíčovou roli v jejich životě. Pro začátek, výrazné barvy samců slouží k přilákání samiček během rituálu páření. Čím zářivější a kontrastnější barvy samec má, tím atraktivnější je pro potenciální partnerku. Barvy tak vypovídají o jeho zdraví, síle a genetické kvalitě. Není to ale jen o kráse. Barevné vzory a jejich intenzita slouží i k zastrašování soupeřů. Při pohledu na soka s výraznými barvami si samec bojovnice rychle udělá obrázek o jeho kondici a odhodlání bojovat. To může vést k ukončení konfliktu ještě před jeho začátkem, čímž se šetří drahocenná energie a minimalizuje se riziko zranění. Kromě komunikace v rámci vlastního druhu slouží pestré zbarvení bojovnic i jako maskování. V jejich přirozeném prostředí, stojatých a pomalu tekoucích vodách jihovýchodní Asie, jim pestré šupiny pomáhají splynout s okolní vegetací a vyhnout se tak pozornosti predátorů.

Agresivní povaha a teritorialita

Bojovnice, známé také jako betta splendens, jsou nádherné ryby s dlouhými splývavými ploutvemi. Jejich krása je ale vykoupena jejich povahou. Samci bojovnic jsou extrémně teritoriální a agresivní vůči jiným samcům. V přírodě by si bránili své teritorium, které může sahat až metr daleko. V akváriu je toto chování ještě patrnější, protože prostor je omezený.

Dva samci bojovnic v jednom akváriu se budou s největší pravděpodobností napadat, dokud jeden z nich nezahyne. I samice bojovnic mohou být agresivní, i když ne v takové míře jako samci. Je možné chovat více samic pohromadě, ale je důležité jim poskytnout dostatek prostoru a úkrytů, aby se mohly v případě potřeby schovat.

I když jsou bojovnice krásné a fascinující, je důležité si uvědomit jejich agresivní povahu. Před pořízením bojovnice je nutné se ujistit, že máte dostatek znalostí a zkušeností k tomu, abyste jim poskytli vhodné prostředí.

ryby bojovnice

Samice: méně ná conspicuousní

Samice bojovnic sice neoplývají takovou nápadností jako samci, ale rozhodně nejsou nudné. Jejich krása je jemnější a decentnější. Zatímco samci se pyšní dlouhými splývavými ploutvemi a zářivými barvami, samice mají ploutve kratší a jejich zbarvení je tlumenější, často v odstínech hnědé, šedé nebo stříbrné. Toto nenápadné zbarvení má v přírodě svůj důvod - umožňuje samicím lépe splynout s okolním prostředím a chránit se tak před predátory, obzvláště během tření, kdy jsou zranitelnější.

I když se samice nezbarvují do tak pestrých barev jako samci, neznamená to, že by byly fádní. Při bližším pohledu a za správného osvětlení můžeme pozorovat i u samic krásné duhové odlesky na těle a ploutvích. Navíc existují i druhy a chovné formy bojovnic, u kterých jsou samice zbarveny výrazněji a barevněji, i když jejich ploutve nikdy nedosahují délky a mohutnosti ploutví samců.

Stavba bublinových hnízd

Samci bojovnic jsou známí svými bublinovými hnízdy, která si budují na hladině vody. Tato hnízda nejsou trvalá a slouží k rozmnožování. Samec nejprve pečlivě vybere vhodné místo, obvykle pod listem nebo jiným plovoucím objektem. Poté začne polykat vzduch na hladině a vypouštět ho pod hladinou v podobě malých bublinek obalených slinami. Tyto bublinky se shlukují a vytvářejí takzvané bublinové hnízdo. Stavba hnízda může trvat i několik hodin a samec během ní bývá velmi teritoriální. Jakmile je hnízdo hotové, samec láká samici k páření. Pokud je samice svolná, vypustí jikry, které samec oplodní a pečlivě umístí do bublinového hnízda. Samec poté hlídá hnízdo a stará se o jikry i o vylíhlý plůdek. Agresivita samců bojovnic je všeobecně známá, ale během péče o potomstvo je samec obzvláště agresivní a brání hnízdo s mláďaty před jakýmkoli vetřelcem.

Péče o potomstvo samcem

Samci bojovnic si vysloužili své jméno pro agresivní chování vůči sobě navzájem, ale jejich rodičovské instinkty jsou neméně fascinující. Po rituálním tanci a tření klade samička jikry, které samec opatrně sbírá do úst. V tomto okamžiku se stává oddaným otcem a ochráncem. Během inkubace, která trvá 24-48 hodin, samec bedlivě střeží hnízdo z bublin, které předtím na hladině vybudoval. Agresivně odhání všechny vetřelce, a to i samici.

Po vylíhnutí se drobné larvy, nazývané plůdek, zdržují v blízkosti hnízda a samec je i nadále hlídá. Pokud některá spadne, opatrně ji nabere do tlamy a vrátí zpět do bezpečí. Tato péče trvá, dokud plůdek není schopen samostatného života, což je zhruba po 3-4 dnech. Poté samec svou ochranu končí a je připraven na další rozmnožovací cyklus. Péče o potomstvo samcem u bojovnic je ukázkovým příkladem rodičovského instinktu v živočišné říši, kde samec přebírá veškerou zodpovědnost za vajíčka a čerstvě vylíhnutý plůdek.

ryby bojovnice

Oblíbení, ale nároční mazlíčci

Bojovnice, s jejich pestrými barvami a splývavými ploutvemi, jsou okouzlující stvoření, která si získala srdce mnoha akvaristů. Jejich krása a elegantní pohyby z nich dělají lákavou volbu pro začátečníky i zkušené chovatele. Nicméně, za jejich atraktivním zevnějškem se skrývá náročnější ryba, než by se na první pohled mohlo zdát. Bojovnice, jak už jejich název napovídá, jsou teritoriální a agresivní ryby, a to zejména samci. Ti si urputně brání své teritorium a bojují s každým vetřelcem, ať už se jedná o jinou bojovnicu, nebo rybu podobného vzhledu. Chov více samců v jedné nádrži je proto nemyslitelný a i chov s jinými druhy ryb vyžaduje pečlivý výběr a dostatek prostoru.

Samotářský život bojovnice ovšem neznamená, že by se o ně jejich majitelé nemuseli starat. Naopak, tyto ryby vyžadují specifické podmínky k životu, včetně stabilní teploty vody mezi 24-28 stupni Celsia a mírně kyselého pH. Pravidelná výměna vody a čištění akvária jsou nezbytné pro jejich zdraví a pohodu. Bojovnice jsou navíc náchylné k některým onemocněním, a proto je důležité sledovat jejich chování a včas rozpoznat případné příznaky nemoci.

Druhy a chovné formy

Bojovnice, latinsky Betta, zahrnuje přes 70 druhů. Nejslavnější je bezesporu bojovnice pestrá (Betta splendens). Právě ta se nejčastěji chová v akváriích a dala vzniknout nespočtu chovných forem. Ty se liší nejen barvou, ale i tvarem ploutví. Mezi nejznámější chovné formy patří:

  • Závojová: Charakteristická dlouhými, splývavými ploutvemi, připomínajícími závoj.
  • Korunová: Okraje ploutví jsou roztřepené do tvaru koruny.
  • Dvouocasá: Má dvojitou ocasní ploutev.
  • Motýlí: Má široké ploutve s výrazným barevným lemem.
  • Obří: Dorůstá větších rozměrů než běžné bojovnice.

Kromě bojovnice pestré se v akváriích chovají i další druhy, například:

  • Bojovnice smaragdová (Betta smaragdina): Menší druh s krásným zeleným zbarvením.
  • Bojovnice skvrnitá (Betta imbellis): Nenáročný druh s méně výrazným zbarvením.
  • Bojovnice mahačajská (Betta mahachaiensis): Vzácnější druh s červenohnědým zbarvením.

Chov bojovnic není náročný, ale vyžaduje určité znalosti. Je důležité zajistit jim dostatečně velké akvárium s vhodnými parametry vody a kvalitním krmivem.

ryby bojovnice

Tipy pro zodpovědný chov

Bojovnice jsou nádherné ryby, ale vyžadují specifickou péči. Než si je pořídíte, ujistěte se, že jim můžete poskytnout vhodné prostředí. Akvárium pro jednu bojovnicu by mělo mít objem minimálně 20 litrů. Důležitá je i teplota vody, která by se měla pohybovat mezi 24-28 °C. Bojovnice dýchají atmosférický kyslík, proto nepotřebují vzduchování, ale ocení přístup k hladině. Vybírejte akvária s dostatečnou plochou hladiny. Filtrace je důležitá pro udržení čistoty vody, ale filtr by neměl vytvářet silný proud. Bojovnice preferují klidnější vodu. Jako dekorace volte rostliny a kořeny, které jim poskytnou úkryty. Vyvarujte se ostrým předmětům, o které by se mohly poranit. Bojovnice jsou masožravci, proto je krmte kvalitními granulemi nebo živou potravou, jako jsou artemie nebo dafnie. Důležité je nekrmit je příliš, jelikož jsou náchylné k obezitě. Nikdy nedávejte dohromady dva samce bojovnic, jelikož by mezi nimi mohlo dojít k soubojům. Samce a samice lze chovat společně pouze krátkodobě za účelem rozmnožování.

Bojovnice v přírodě versus v zajetí

Bojovnice, nádherné ryby s pestrými barvami a splývavými ploutvemi, pocházejí z pomalu tekoucích a stojatých vod jihovýchodní Asie. V přírodě obývají rýžová pole, mělké potoky a tůně. Tyto vody jsou často chudé na kyslík, a proto si bojovnice vyvinuly labyrint, orgán, který jim umožňuje dýchat atmosférický kyslík. V jejich přirozeném prostředí se bojovnice živí drobným hmyzem, larvami a zooplanktonem.

V zajetí se bojovnice často chovají v malých akváriích, kde nemají tolik prostoru k plavání a prozkoumávání jako v přírodě. Jejich strava se skládá převážně z vloček a granulí pro betta ryby, které jim poskytují základní živiny. I když se bojovnice v zajetí mohou dožít 2-5 let, v přírodě se dožívají kratší doby kvůli predátorům, nemocem a kolísání kvality vody.

Je důležité si uvědomit, že chov bojovnic v zajetí s sebou nese zodpovědnost. Musíme jim poskytnout vhodné prostředí a péči, abychom zajistili jejich zdraví a pohodu.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: ryby bojovnice | typ ryb nazývaný bojovnice