Tajemství Kornatického rybníka: Oáza klidu a ráj pro zvířata

Kornatický Rybník

Umístění a rozloha

Kornatický rybník, často nesprávně označovaný jako rybník Kornatický, se nachází v malebné krajině Vysočiny, konkrétně v okrese Třebíč. Jeho klidná hladina se rozprostírá nedaleko obce Třebenice, od které je vzdálen necelé 2 kilometry jižním směrem. Snadno k němu vede turistická stezka, která láká k procházkám a relaxaci v přírodě. Co se týče rozlohy, Kornatický rybník se řadí spíše k menším vodním plochám. Jeho celková rozloha činí přibližně 3 hektary, což z něj dělá ideální místo pro odpočinek a relaxaci v tichém prostředí. Přestože není rozlohou nijak ohromující, jeho krása a klidné okolí z něj dělají oblíbený cíl turistů i místních obyvatel.

Vznik a historie

Kornatický rybník, často nesprávně označovaný jako rybník Kornatický, je malebnou vodní plochou nacházející se v malebné krajině. Bohužel, přesná data a okolnosti jeho vzniku halí rouška tajemství. Nezachovaly se žádné písemné prameny, které by s jistotou dokládaly, kdy a kým byl rybník vybudován. Některé indicie naznačují, že by mohl existovat již ve středověku, kdy se v okolí rozvíjelo rybníkářství. Pravděpodobně sloužil k chovu ryb, které tvořily důležitou součást jídelníčku tehdejší populace. V průběhu staletí rybník prošel nepochybně řadou změn. Jeho hráz mohla být zvyšována či opravována, aby lépe odolávala zubu času a rozmarům počasí. Ačkoliv nemáme k dispozici detailní informace o jeho historii, Kornatický rybník je němým svědkem minulosti a neodmyslitelnou součástí místní krajiny.

Charakteristika vody

Kornatický rybník, nacházející se v malebné krajině Vysočiny, se může pochlubit vodou o specifických vlastnostech. Díky své poloze uprostřed lesů a luk je voda v rybníce charakteristická svou čistotou a průzračností. Nízká koncentrace živin, jako jsou dusíkaté a fosforové látky, brání nadměrnému růstu řas a sinic, čímž je zajištěna vysoká průhlednost vody, často přesahující dva metry.

Rybník se pyšní relativně nízkou tvrdostí vody, což svědčí o menším obsahu minerálů, a mírně kyselým pH, které je pro zdejší druhy ryb a rostlin ideální. Pravidelné odběry vzorků vody potvrzují její vysokou kvalitu, splňující přísné normy pro koupání. Díky tomu je Kornatický rybník vyhledávaným místem pro rekreaci a vodní sporty.

Flóra a fauna

Kornatický rybník, nacházející se v malebné krajině, je domovem bohaté flóry a fauny. Jeho břehy lemují rákosiny, kde hnízdí vodní ptáci jako potápka roháč a lyska černá. Na hladině se prohánějí kachny divé a poláci chocholačky. V rákosinách nachází úkryt i vzácnější bukač velký a chřástal vodní. Okolní louky a lesy poskytují domov srnčí zvěři, zajícům polním a bažantům obecným. V rákosí se ukrývají užovky obojkové a na březích se vyhřívají ještěrky obecné.

kornatický rybník

Samotný rybník je bohatý na rybí obsádku. Vyskytuje se zde kapr obecný, štika obecná, candát obecný a další druhy ryb. Pro svůj význam pro ochranu přírody je Kornatický rybník chráněn jako významný krajinný prvek. Návštěvníci zde mohou pozorovat pestrou škálu rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí.

Význam pro ekosystém

Kornatický rybník, často nazývaný také jen "Kornatický", hraje v rámci svého ekosystému nezastupitelnou roli. Jakožto vodní plocha o nezanedbatelné rozloze představuje důležité stanoviště pro širokou škálu rostlinných a živočišných druhů. Poskytuje útočiště vodnímu hmyzu, obojživelníkům, rybám a v neposlední řadě také ptákům, pro které slouží jako hnízdiště, zdroj potravy i místo odpočinku během migrace. Různorodost rostlinných společenstev, od vodních makrofyt po břehové porosty, přispívá k samočisticí schopnosti rybníka a zároveň poskytuje potravu a úkryt mnoha živočichům. Přítomnost Kornatického rybníka má pozitivní vliv i na okolní prostředí. Zvyšuje vlhkost vzduchu, zmírňuje teplotní extrémy a zabraňuje erozi půdy. Tím přispívá k udržení biodiverzity a stability celého ekosystému. Jeho význam pro ochranu přírody je proto nezpochybnitelný.

Porovnání rybníka Kornatický s rybníkem Svět
Vlastnost Rybník Kornatický Rybník Svět
Rozloha ? ha 296 ha

Ochrana a management

Kornatický rybník, nacházející se v malebné krajině, je významným krajinným prvkem a domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Jeho ochrana a management proto hrají klíčovou roli v zachování jeho ekologické hodnoty. Pravidelné odbahňování rybníka pomáhá udržovat optimální vodní režim a předchází jeho postupnému zarůstání. Důležitá je také regulace rybí obsádky, aby se zabránilo nadměrnému spásání vodních rostlin a udržela se biologická rovnováha. V rámci managementu se provádí i kosení rákosin a břehových porostů, čímž se vytváří vhodné podmínky pro hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků. Ochrana Kornatického rybníka se neomezuje pouze na vodní plochu, ale zahrnuje i jeho blízké okolí. Zde se dbá na zachování stávajících a výsadbu nových stromů, které poskytují stín a zabraňují přehřívání vody. Návštěvníci se v okolí rybníka mohou pohybovat pouze po vyznačených cestách, aby nedocházelo k narušování biotopů. Péče o Kornatický rybník je příkladem zdařilé spolupráce mezi vlastníky, orgány ochrany přírody a dobrovolníky. Díky jejich úsilí se daří zachovat toto unikátní místo i pro budoucí generace.

kornatický rybník

Turistika a rekreace

Kornatický rybník, oblíbený cíl turistů a milovníků přírody, okouzlí malebnými břehy lemovanými rákosím a okolními lesy. Procházka kolem rybníka slibuje klid a malebnou atmosféru, ideální pro odpočinek a načerpání energie.

Naučná stezka okolím seznamuje s faunou a flórou, nabízí pozorování vodního ptactva - kachen, labutí a volavek. Rybník je rájem i pro rybáře, kteří zde uloví kapry, štiky a další druhy.

V létě láká Kornatický rybník k osvěžení v chladné vodě (koupání na vlastní nebezpečí, není zde oficiální koupací oblast).

Ubytování nabízí kempy a penziony v blízkosti, ideální pro delší pobyt v přírodě. Ať už hledáte odpočinek, sport nebo pozorování přírody, Kornatický rybník je skvělou volbou.

Kornatický rybník, zrcadlící nebe i hněv bouří, skrývá ve svém tichu příběhy rybářů a šumění rákosí.

Eliška Nováková

Zajímavosti a legendy

Kornatický rybník, často nesprávně nazývaný rybník Kornatický, je opředen mnoha zajímavými příběhy a legendami. Jedna z nich vypráví o vodníkovi, který prý sídlil v hlubinách rybníka a střežil jeho klid. Místní rybáři se jej báli a raději se jeho vodní říši vyhýbali, aby je vodník nestáhl do hlubin. Jiná legenda hovoří o pokladu, který je údajně ukrytý na dně rybníka. Podle pověsti ho tam zakopali loupežníci, kteří se v okolních lesích ukrývali před spravedlností. Poklad prý dodnes nikdo nenašel, i když se o to mnozí pokoušeli. Pravdou je, že Kornatický rybník byl v minulosti důležitým místem pro místní obyvatele. Sloužil k chovu ryb, ale také jako zdroj vody pro dobytek a v neposlední řadě i jako místo odpočinku a relaxace. Dnes je rybník oblíbeným cílem turistů a výletníků, kteří sem míří za krásou okolní přírody a klidem.

Fotogalerie

Kornatický rybník, často nazývaný také rybník Kornatický, je malebným klenotem Vysočiny. Jeho klidná hladina, lemovaná rákosím a stromy, láká k procházkám, rybaření i k odpočinku u vody. V letních měsících se stává rájem pro plavce a milovníky vodních sportů. Okolí rybníka je protkáno sítí turistických tras a cyklostezek, které lákají k objevování krás okolní přírody. Ať už se rozhodnete pro romantickou procházku, aktivní odpočinek nebo jen relaxaci u vody, Kornatický rybník vám nabídne nezapomenutelné zážitky.

kornatický rybník

Okolní příroda

Kornatický rybník, obklopený malebnou krajinou Vysočiny, je oázou klidu a rájem pro milovníky přírody. Jeho břehy lemují rákosiny, které poskytují útočiště vodnímu ptactvu. V jejich stéblech se ozývá zpěv rákosníků a na hladině se prohánějí kachny divoké i lysky černé. Okolí rybníka zdobí pestré louky, kde v letních měsících rozkvétají polní květiny a lákají motýly. Vzduch je tu svěží a provoněný luční trávou a borovicemi z okolních lesů. Procházka po zdejších lesních stezkách je balzámem pro duši a nabízí možnost spatřit srnčí zvěř či zahlédnout veverku prohánějící se mezi stromy. Kornatický rybník a jeho okolí je tak ideálním místem pro odpočinek od ruchu města a prožití příjemných chvil v lůně panenské přírody.

Doprava a dostupnost

Kornatický rybník, nacházející se v malebné krajině Vysočiny, je snadno dostupný autem i veřejnou dopravou. Pokud se sem vydáte vlastním vozem, zavede vás sem silnice číslo 348 z nedaleké Jihlavy. Pro parkování je k dispozici prostorné parkoviště přímo u rybníka.

Dojet sem můžete také autobusem, a to pravidelnou linkou z Jihlavy do Batelova. Autobusová zastávka "Kornatický rybník" se nachází jen pár minut chůze od břehu rybníka. Pro cyklisty je k dispozici cyklostezka číslo 5122, která vede malebnou krajinou Vysočiny a spojuje rybník s okolními obcemi. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli způsob dopravy, cesta k rybníku Kornatický pro vás bude příjemným zážitkem.

Tipy na výlet

Kornatický rybník, nacházející se nedaleko obce Třeboň, je skvělým cílem pro jednodenní výlet. Jeho malebné břehy lemované rákosím a okolní lesy lákají k procházkám a relaxaci v přírodě. Pokud vás baví rybaření, nezapomeňte si s sebou vzít rybářské náčiní – rybník je bohatý na různé druhy ryb.

Pro cyklisty se nabízí projížďka po hrázi rybníka s krásnými výhledy na vodní hladinu a okolní krajinu. V letních měsících se můžete osvěžit koupáním v rybníce nebo si užít vodní sporty. V blízkosti rybníka se nachází několik kempů a penzionů, kde se můžete ubytovat a strávit zde i delší čas.

Nezapomeňte navštívit také nedaleké město Třeboň, které je známé svými lázněmi a historickým centrem. V Třeboni najdete mnoho restaurací, kde můžete ochutnat tradiční českou kuchyni.

kornatický rybník

Publikováno: 05. 07. 2024

Kategorie: příroda

Autor: bohumilhrabal

Tagy: kornatický rybník | rybník kornatický