partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ROKU: MO ČRS ČIMELICE
Jan Sýkora | Děti a mládež | Komentáře
Domácím revírem je tam řeka Skalice 1, která byla v minulosti znečistěna PCB. Dalším revírem, kde platí pouze místní povolenky, je Kostelní rybník. Právě zde má rybářský kroužek zázemí pro praktickou výuku. Dovolte mi představit vedoucí, kteří se dětem v Čimelicích nejvíce věnují. Pan Ludvík Benda rybářský kroužek vede a současně je jednatelem místní organizace. Pan Jan Lukeš je rybářským hospodářem, strážným. Kroužek začíná v září současně se školou. Děti se scházejí jednou týdně a pan Benda k teoretické výuce využívá nejrůznější tištěné i další pomůcky.
 
Po sklizni kukuřice zůstanou na polích ležet klasy. Ty děti sbírají. Vyloupanou a sešrotovanou kukuřici zamíchají do krmení na závody, nebo si ho připraví na letní rybářský tábor. Začátkem zimy kroužek činnost přeruší a děti se scházejí až na jaře, kdy startují vědomostní kontroly a zkoušky pro získání rybářského lístku a povolenky. Ne všechny projdou, ale o to více se potom snaží doplnit si vědomosti a dovednosti. V dubnu a květnu již schůzky kroužku probíhají převážně u Kostelního rybníka. V květnu se tu pořádají závody, které přitáhnou další neregistrované zájemce o rybářský sport.
 
Dalším významným revírem u Čimelic je ÚN Orlík. Právě tady děti nejenom loví ryby, ale i uklízejí nepořádek po některých rybářích za asistence pana Jaroslava Řezníčka, který je zástupcem hospodáře pro ÚN Orlík. Pan Benda mi řekl: „Je až zarážející, že jeden den uklidíme a za tři dny je odpad zase na stejném místě. Nešvarem jsou igelitové sáčky schované pod kameny. Někdy děti nasbírají i několik pytlů odpadu. Právě v místě, které děti udržují, ve Štědroníně, se v srpnu setkají na rybářském táboře. Vody i rybařiny si užívají od rána až do večera. Jezdí ale i na výlety, třeba i lodí na Zvíkov, což je pro ně zážitek.
 
Rybolovnou techniku zkoušejí na terčích vyrobených ze starých dopravních značek. Program vedoucí doplňují dalšími hrami a soutěžemi, ale úplně nejlepší je večerní výprava na sumce. Tradičně několik let po sobě jezdí do zátoky s očekáváním úlovku naší největší ryby. Sumce zatím ulovili pokaždé! Myslím, že právě tento mimořádný zážitek trochu odlišuje čimelické děti od dětí z jiných rybářských kroužků. Panu Bendovi přeji, aby se mu splnil sen a získal v budoucnu pomocníka právě z řad dětí, které prošly jeho rukama.
 
JIŘÍ MAREK
vedoucí odboru mládeže Rady ČRS
FOTO: AUTOR a ARCHIV RK
Článek byl otištěn v časopisu 2/2009
 
 

Komentáře

Přidat komentář: