partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
HLADINOVKA
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
Odpovídá: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA
 
Žádám o radu ohledně lovu sumců, mám na mysli způsob, kterému někteří rybáři říkají HLADINOVKA. Na revíru, kam jezdím, zakázali lov na bójku, takže se chci zeptat, zda je hladinovka (viz připojený obrázek, který jsem načrtl) legálním způsobem lovu. Potřeboval bych to nějak právnicky osvětlit, zejména pro naši poněkud nezpůsobilou rybářskou stráž. Na tuto problematiku jsem se dotazoval i funkcionářů ČRS. Dozvěděl jsem se, že hladinovka Rybářskému řádu neodporuje, ale že vědí, že se tento způsob lovu trestá. A tak se obracím na vás, nyní už i jako na předsedu Českého rybářského svazu.
MARTIN VITOŇ
 
 
Popsaný způsob lovu je skutečně značně  problematický. Z několika důvodů. Tak předně tazatel uvádí,  že na předmětném revíru je lov na bójku zakázán (jako je tomu např. na některých úsecích revíru č. 431 028 Mže 4 - ÚN Hracholusky). Způsob lovu na bójku je popsán v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS. Nenechme se unést a zmást doslovným zněním tohoto předpisu, který bójku charakterizuje mimo jiné tím, že jde o plovoucí zařízení. Sledujme účel a smysl úpravy lovu na bójku. A pak nebudeme zřejmě daleko od pravdy s tvrzením, že způsob lovu zvaný hladinovka je v principu velmi podobný  lovu na bójku; především sleduje úplně stejný účel. Pokud je tedy zakázán lov na bójku, jen obtížně mohu tvrdit, že hladinovka je povolená.
 
Ono totiž nelze pominout ani okolnost, že je-li hladinovek několik, jak tomu také v praxi občas bývá, může tím být podstatně omezován lov jiných rybářů, kteří mají právo mít své místo lovu ve vzdálenosti alespoň tří metrů od takového rybáře. Beru v úvahu i možný zájem na nerušené vodní dopravě; nemíním tím zrovna parníky, ale provoz malých plavidel, třeba i vodní záchranné služby apod., kterým řada hladinovek v určitém úseku může být na překážku. Třeba právě proto je tam zakázán i lov na bójku. Musíme zvažovat i skutečnost, že při lovu na plavanou či položenou je zakázán lov pomocí systému samozáseku (§ 14 odst. 5 vyhlášky). Nelze tedy vyloučit případ, že trhací vlasec bude částečně jako samozásek působit. Jestliže totiž jako nástrahu na sumce po - užijeme kupříkladu 30cm lína, pak musí být logicky trhací vlasec tak silný, aby ho už jen ten lín nepřetrhl. Vím, že to v poměru k síle a způsobu záběru sumce nemusí být příliš významné, ovšem v zásadě takový záběr vyloučit nemůžeme a není žádoucí přít se potom s rybářskou stráží o to, jaký odpor je trhací vlasec schopen vyvinout a zda už se nejedná o jakýsi samozásek.
        
Závěrem bych tedy mohl konstatovat, že podle mého soudu je užívání tohoto způsobu lovu diskutabilní a argumentaci pro jeho povolení (ale i zákaz) jejich zastánci najdou i podle současných předpisů. Osobně bych se klonil k názoru, že tento způsob lovu není přípustný tam, kde je zakázán lov na bójku a také tehdy, jestliže trhací vlasec může, byť i jen částečně, vyvolávat účinky samozáseku.

Komentáře

Přidat komentář: