partneři

Cesky Rybarsky SvazModerní rybář

Přihlášení :: Registrace
MUSÍ MÍT JEDNATEL MO PŘI VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA POVOLENKU?
Jan Sýkora | Právní poradna | Komentáře
Odpovídá: JUDr. ALEXANDER ŠÍMA
 
Dotaz:
 
Jednatel MO ČRS tvrdí, že jako jednatel, tedy statutární orgán MO, která je uživatelem rybářského revíru, nemusí mít při výkonu rybářského práva povolenku podle ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství. Domníval jsem se, že toto se týká jen uživatelů revírů, kterými jsou fyzické osoby. Myslím si, že u občanského sdružení či jiné právnické osoby je to problémové.
(JP)
 
Odpověď:
 
Řekl bych, že věc je nám jasná, jen jde o to ji umět řádně podpořit argumenty, protože zákon o rybářství nám podobnými „perlami“ připravuje nečekaná překvapení skoro pořád. Argument, že jednatel je podle Stanov ČRS statutárním zástupcem uživatele revíru a z titulu této funkce obdařen dobrodiním zákona, podle něhož nemusí mít při lovu ryb na „svém“ revíru povolenku, je argumentem lichým. Stejně by mohl každý člen MO nebo dokonce členové všech MO společně hospodařících na revírech územního svazu (je-li tento uživatelem revírů) tvrdit, že jsou jakýmisi spoluuživateli revíru a nepotřebují povolenku.
 
Argumentaci lze použít dvojí. Třeba použitím systematické metody výkladu zákona o rybářství (ZoR). Zásadně se při vymezování pojmu výkon rybářského práva podle § 2 písm. f/ ZoR musí vycházet z toho, že obsahem tohoto práva jsou jednotlivá oprávnění či povinnosti, které je třeba diferencovat. Plánovitě chovat a ochraňovat ryby a vodní živočichy jistě přísluší i právnické osobě jako uživateli revíru. Ale právo lovit a přisvojovat si ryby náleží z povahy věci jen fyzickým osobám. Nebo si někdo dovede představit, že si ryby přivlastňuje územní svaz jako uživatel revíru? Odevzdává jednatel vaší MO ulovené ryby organizaci, jejímž je statutárním orgánem? Dále pak k vysvětlení může dojít použitím gramatické metody výkladu předpisu. Podle § 2 písm. m/ ZoR je povolenka dokladem opravňujícím fyzickou osobu k lovu ryb. Pak tedy, pokud je tato fyzická osoba uživatelem revíru (laicky řečeno „na její jméno“ je tzv. dekret na revír), pak podle § 13 odst. 7 ZoR nemusí povolenku mít. Jestliže je ale uživatelem revíru právnická osoba, která nemůže dostat povolenku (ta se vydává jen fyzickým osobám), logicky nemůže být ani od povinnosti ji předkládat osvobozena. A podle § 13 odst. 9 ZoR uživatel revíru vydává (…) osobě provádějící lov (což je činnost vyhrazená fyzické osobě) povolenku, kterou osoba provádějící lov musí mít u sebe (§ 13 odst.7 ZoR). Takže není to MO (tudíž ani její statutární orgán), která provádí lov, ale fyzická osoba, které uživatel revíru vydal povolenku.

Komentáře

Přidat komentář: